PREDVEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ

 

Deň Čas
Miesto
07.04.
Nedeľa
15.00 – 17.00 Sečovská Polianka
08.04.
Pondelok
 —–  —–
09.04.
Utorok
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
Davidov
Kamenná Poruba
Lomnica
10.04.
Streda
15.00 – 17.30 Dlhé Klčovo
11.04.
Štvrtok
15.00 – 17.30 Čemerné
12.04.
Piatok
16.00 – 17.30 Sačurov
13.04.
Sobota
09.00 – 12.00
14.00 – 16.30
Čemerné
Vechec
14.04.
Nedeľa
15.00 – 18.00  Bazilika Vranov n/T

Prosíme o dochvíľnosť a dobrú prípravu na sviatosť zmierenia, nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu.
Požehnaný čas pôstu vám prajú duchovní otcovia nášho dekanátu.