Liturgický program na VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Liturgický program

 

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.04
Pondelok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Féria
16.04.
Utorok
07.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Féria
17.04.
Streda
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
Féria
18.04.
Štvrtok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Zelený štvrtok
Pánovej večere

19.04.
Piatok
14.15 Krížová cesta

15.00 Obrady utrpenia a smrti Pána

Veľký Piatok –
Prísny pôst v celej  Cirkvi

20.04.
Sobota
19.30 vigílna sv. omša
Na úmysel kňaza

Biela sobota – Veľkonočná vigília

21.04.
Nedeľa
07:30  POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH JEDÁL

08.30  SV. OMŠA

Za veriacich farnosti

10.30  SV. OMŠA
Na úmysel kňaza

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania „C“

  • Dnes o 14.00 hod. pobožnosť Krížovej cesty, modliť sa budú naši mladí;
  • Dnes do 18.00 sv. spoveď vo vranovskej bazilike;
  • V pondelok po sv.omši budem písať úmysly sv. omší;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 eur; ďakujem tým, ktorí ste prispeli vzadu do pokladničky svojim milodarom na veľkonočnú výzdobu;
  • Upratovanie kostola vo štvrtok: Šoganičová Anna, Bilá Mária, Senková Mária