Liturgický program na Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.04.
Pondelok
08:30 sv. omša
Na úmysel kňaza 

10:30 sv. omša za účasti mladých
Na úmysly účastníkov  farského plesu

Pondelok
vo Veľkonočnej oktáve
23.04.
Utorok
18:00 sv. omša
Zdr. Jozef s rodinou
Utorok
vo Veľkonočnej oktáve
24.04.  
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Mária
Streda
vo Veľkonočnej oktáve
25.04.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
Zdr. Peter

Štvrtok
vo Veľkonočnej oktáve

26.04.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Ján a Helena Madárovi
Piatok
vo Veľkonočnej oktáve
27.04.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

15:30 sobášna sv. omša
v Stankovciach

Sobota
vo Veľkonočnej oktáve

28.04.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 10.30 sv. omša 
15.00 Eucharistická pobožnosť
s požehnaním
 

2. Veľkonočná nedeľa „C“

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

slávnosť