Liturgický program na 3. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Jozef, Michal, Anna
 

Féria

07.05.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Anna, Štefan, Jozef
Féria
08.05.  
Streda
18:00 sv. omša
+
Andrej, Mária, Andrej, Ján

Féria

09.05.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
Zdr. Václav 40r., Ján 70r.

Féria

10.05.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Ján, 10 výr.

Féria
11.05.
Sobota
08:00  sv. omša  
12.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 10.30 sv. omša 

 

4. Veľkonočná nedeľa „C“

slávnosť

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 15.00 s Eucharistickým požehnaním;
  • Počas mesiaca máj sa pred sv. omšou budeme spoločne modliť májovú pobožnosť;
  • Na budúci stredu a štvrtok bude nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole;
  • Pút detí v Obišovciach, pre nezáujem detí z našej farnosti – zrušené
  • Na budúcu nedeľu zbierka na náš chrám;
  • Upratovanie kostola: Nemcová Anna, Senková Ingrid, Šmajdová Emília