Liturgický program na 4. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.05.
Pondelok
17:15 Fatimské večeradlo
18:00 sv. omša
Zdr. Anna, 90r.
 
Bl. Panny Márie Fatimskej
ľubovoľná spomienka
14.05.
Utorok
07:00 sv. omša
+Michal, 1. výr.
Sv. Mateja, apoštola
sviatok
15.05.  
Streda
18:00 sv. omša
+
rod. Tirpákova

Féria

16.05.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ rod. Hocmanova, + Dušan, Anna

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza a mučeníka
spomienka
17.05.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Ján, Mária

Féria
18.05.
Sobota
08:00  sv. omša
+ Helena, Ján
SPOVEĎ  DETÍ  A RODIČOV
Féria 
19.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

 10.30 sv. omša  SLÁVNOSŤ
PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA
Za prvoprijímajúce deti
a ich rodičov

5. Veľkonočná nedeľa „C“
Slávnosť

 

 

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00; 
  • V utorok o 17.30 bude nácvik prvoprijímajúcich detí v kostole;
  • Na budúcu sobotu bude v Pavlovciach nad Uhom v poradí už 6.pútnická sobota zo začiatkom o 15.00h;
  • 1.6 Turíčna novéna v Gaboltove, program na výveske;
  • Národný pochod v Bratislave, ktorý môžete podporiť svojou modlitbou;
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na náš chrám;
  • Bohuznáma rod. na tento úmysel obetovala 50 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Michalenková Viera, Kušnírová Anna, Gofová Mária