Liturgický program na 5. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Anna, Jozef, Stanislav
 Féria
21.05.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Anna

14:00 sv. omša
+ pohrebné obrady
+ Milan

Féria

22.05.  
Streda
18:00 sv. omša
+ Milan Varga 1. výr.

Féria

23.05.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Jozef, Mária

Féria
24.05.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Paulína

Féria
25.05.
Sobota
08:00  sv. omša NEBUDE!  Féria 
26.05.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach

 10.30 sv. omša 

6. Veľkonočná nedeľa „C“
Slávnosť
 

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 nebude; 
  • Zbierka na náš chrám 972.48 Eur, PBZ;
  • V nedeľu 26.5 je v Košiciach Deň rodiny. O 15.00 h. bude v katedrále sv. omša, pri ktorej si pripomenú 25. výr. sobáša jubilujúci manželia aj z našej farnosti. Budete mať vyhradené miesta, v závere sv. omše každý pár individuálne príjme požehnanie od p. biskupa. Po skončení sv. omše jubilujúci manželia si vo vestibule ABÚ prevezmú gratulačný list a spomienku na túto slávnosť;
  • Upratovanie kostola: Ceľuchová Eva, Makohuzová Alžbeta, Balogová Mária; PBZ