Liturgický program na 6. Veľkonočnú nedeľu „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.05.
Pondelok
18:00 sv. omša
Zdr. Marika
 Féria
28.05.
Utorok
07:00 sv. omša
za farnosť

Féria

29.05.  
Streda
18:00 sv. omša
s platnosťou zo slávnosti
Zdr. sr. Františkánky

Féria

30.05.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+  Anna Lehončáková 20 výr.

18:00 sv. omša
Za farnosť

Nanebovstúpenie Pána
slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

31.05.
Piatok
18:00 sv. omša
Zdr. Ján
Féria
01.06.
Sobota
07:00  Mariánske večeradlo

08:00  sv. omša
Za ružencové bratstvo

O Panne Márii
votívna sv. omša
02.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť 

10.30 sv. omša 

7. Veľkonočná nedeľa „C“
Slávnosť
 

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00; 
  • Na budúcu nedeľu zbierka na katolícke masmédia;
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána;
  • Na budúcu nedeľu do našej farnosti zavíta súsošie s názvom Misijný  pamätník  nenarodeným  deťomPrijmeme ho na týždeň a to počnúc budúcou nedeľou. Toto umelecké dielo jemným spôsobom otvára vážnu tému bolesti po umelom potrate a pomáha v procese odpustenia a uzdravenia. Bude to príležitosť na obnovu lásky v našich rodinách.  V nedeľu, keď pri sv. omšiach privítame súsošie, k tejto téme privítame aj hosťa kňaza, ktorý sa venuje tejto téme; 
  • Upratovanie kostola: Urbanová Mária, Demčáková Jolana, Brindová Mária; PBZ