Liturgický program na nedeľu Zoslania Ducha Svätého „C“


 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.06.
Pondelok
 
 
11.06.
Utorok
   
12.06.  
Streda
   
13.06.
Štvrtok   
 

 D O V O L E N K A

 
14.06.
Piatok

 
15.06.
Sobota
   
16.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Zdr. Anna a Pavol
  

10.30 ODPUSTOVÁ  sv. omša
Hlavný celebrant a kazateľ
P. Piotr Lasota, SAC,
misionár z rehole Pallotínov
 

 NEDEĽA
NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE  „C“

SLÁVNOSŤ

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste počas týždňa prichádzali na sv. omše a modlitby pri pamätníku nenarodeným deťom;
  • Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédia, obetovali ste 200.18 Eur. PBZ;
  • Veriacich obidvoch obradov srdečne pozývame na odpustovú slávnosť v našom chráme, hlavným celebrantom a kazateľom bude. Mgr. Peter Lasota z rehoľe Pallotínov;
  • Sv. omše počas týždňa nebudú; počas mojej neprítomnosti ma bude zastupovať farský úrad v Sačurove. V prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 USD,  bohuznáma rod. 50 EUR, ďakujeme; 
  • Upratovanie kostola: Zeleňáková Mária, Urbanová Ružena, Dorošová  Anna; PBZ