Liturgický program na 12. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.06.
Pondelok
 18.00 sv. omša
Zdr. Marika

Narodenie
sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

25.06.
Utorok
 07.00 sv. omša
+
bohuznáma rodina
Féria
26.06.  
Streda
 18.00 sv. omša
Zdr. Janka
O sv. Jozefovi 
Votívna sv. omša
27.06.
Štvrtok   
 18.00 sv. omša za účastí mladých
Na úmysel kňaza
TE DEUM
ukončenie šk. roka
28.06.
Piatok
18.00 sv. omša
+ odprosujúca pobožnosť
+ Janka Kovková

Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho

slávnosť

29.06.
Sobota
 08.00 sv. omša
Za farnosť

Sv. Petra a Pavla,
apoštolov

slávnosť

PRIKÁZANÝ SVIATOK

30.06.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša

13. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.
  • V dnešnú nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka;
  • Vo štvrtok pozývam našich učiteľov, žiakov a študentov na ďakovnú sv. omšu na záver školského roka, sv. omša bude preto večer o 18.00 hod.;
  • Na budúcu sobotu je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla;
  • Veriaci, ktorý sa v deň slávnosti BSJ zúčastní na recitovaní modlitby Najmilší Ježišu predpísanú na slávnosť BSJ môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky;
  • Naši mladí animátori pozývajú deti na týždeň aktivít s názvom „Vypni telku a zapni seba“, ktorý potrvá od zajtra teda pondelka až do štvrtka každý deň na fare od 16.00 do sv.omše;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 50 eur a rodičia prvoprijímajúcich detí 30 eur, PBZ;
  • Upratovanie kostola: Bochinová Žofia, Gregová Anna, Urigová Anna; PBZ