Liturgický program na 13. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
01.07.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
+ Anna

Féria

02.07.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ sv. spoveď
Božia pomoc pre Helenu
Návšteva Panny Márie
sviatok
03.07.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
 
+ Zuzana, Valéria, Štefan, Ján
Sv. Tomáša,
apoštola
sviatok
04.07.
Štvrtok   
 07.00 sv. omša
+ spoveď chorých
Božia pomoc pre Helenu
Za povolania
na kňazský stav
votívna sv. omša
05.07.
Piatok
8.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

10.30 sv. omša
+ pobožnosť 
Za živých a + členov BBSJ
Sv.  Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov 

  slávnosť  

1. piatok v mesiaci

06.07.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo
0
8.00 sv. omša

Za čl. ružencového bratstva

12.00 pohrebná sv. omša
+ Jozef Paulo
Panny Márie
v sobotu

votívna sv. omša

07.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Pavol – 80r.

14. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h.
  • V pondelok budem písať úmysly sv. omši na júl a august;
  • Na budúci víkend v Levoči odpustová slávnosť, hl. celebrant kardinál Stanislaw Rylko, arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme;
  • Minulú nedeľu bola zbierka na dobročinné diela sv. otca Františka, obetovali ste 195.46 eur;
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 50 eur, PBZ
  • Upratovanie kostola:  Gaffová Mária, Gutová Ľudmila, Šinajová Renáta; PBZ