Liturgický program na 14. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
08.07.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Ján, Zuzana, Helena

Féria

09.07.
Utorok
 07.00 sv. omša
+ Anna
Féria
10.07.  
Streda
18.00 sv. omša
Božie požehnanie pre Petra
sv. Jozefa
votívna sv. omša
11.07.
Štvrtok   
Púť seniorov do Levoče
Sv.  Benedikta, opáta,
patróna Európy
sviatok
12.07.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Anna, 60 r.
 Féria
13.07.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Mária, Jozef, Jozef
Panny Márie
v sobotu

ľubovoľná spomienka

14.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Júlia Šinajová, 80 r.

15. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  KBM o 15.00 h. s Eucharistickým požehnaním
  • Úmysly sv. omší na júl a august sú už naplnené;
  • Vzadu na stolíku sa nachádza nový bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko, ktoré vám prináša bohatý duchovný program. Rádio Mária môžete nielen počúvať, ale sa aj aktívne zapojiť do živého vysielania modlitieb. Kontakty a informácie nájdete v časopise;
  • Vo štvrtok sv. omša nebude z dôvodu púte seniorov do Levoče;
  • Na nástenke je ponuka púte do Medžugoria a program odpustovej slávnosti v našom gr.kat chráme;   upratovanie kostola:
  • Milodary: zo svadby novomanželia Daňkovi obetovali na chrám 50 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola: Kriváková Mária, Kuhejdová Daniela, Balintová Anna; PBZ