Liturgický program na 15. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
15.07.
Pondelok
 

 

16.07.
Utorok
 

 

17.07.  
Streda
   
18.07.
Štvrtok   
D  O  V  O  L  E  N  K  A

19.07.
Piatok

 
20.07.
Sobota

 
21.07.

Nedeľa

08.30 sv. omša
+ Gizela, Štefan

 

10.30 odpustová sv. liturgia
v gr. kat chráme
Hlavný celebrant a kazateľ:
Ing. Mgr. Marián Kuffa,
farár v
Žakovciach

16. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h.
  • Na budúci víkend bude v Gaboltove v diecéznej svätyni odpustová slávnosť, hlavný celebrant Mons. Henrich Nowacki, arcibiskup, emeritný apoštolský nuncius na Slovensku, program nájdete na nástenke;
  • Na budúcu nedeľu bude iba svätá omša o 8.30 hod. a to z dôvodu odpustovej slávnosti v gr.kat chráme, program je na nástenke;
  • Počas čerpania dovolenky v prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku; sv. omše počas týždňa nebudú; 
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 100 Eur, PBZ
  • Upratovanie kostola: Uličná Viera, Zubeková Jana, Bujková Anna PBZ