Liturgický program na 16. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
22.07.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Ján
Sv.  Márie Magdalény
sviatok
23.07.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Michal a rod.
Sv. Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
sviatok
24.07.  
Streda
18.00 sv. omša
Božie požehnanie manželov
Marek a Beáta, 20r. manželstva
 Sv. Jozefa
votívna sv. omša
25.07.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Peter s rod. 
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
26.07.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Anna
Sv. Joachima a Anny,
rodičov Panny Márie
spomienka
27.07.
Sobota
18.00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Zdr. Mária
Sv.  Gorazda a spoločníkov
spomienka
28.07.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša
Poďakovanie Marek Tušan

17. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Na budúci mesiac bude v Gaboltove Púť mužov a stretnutie mužov 
  • Upratovanie kostola: Kopčová Mária, Kohutová Mária, Petríková Mária; PBZ