Liturgický program na 18. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
05.08.
Pondelok
   
06.08.
Utorok
   
07.08.  
Streda

 
08.08.
Štvrtok   
D  O  V  O  L  E  N  K  A  
09.08.
Piatok
   
10.08.
Sobota
   
11.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Na úmysel kňaza
10.30 sv. omša

19. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu  pobožnosť  o 14.00 h. + výmena ružencových tajomstiev 
  • Počas čerpania dovolenky v prípade pohrebnej udalosti kontaktujte p. kostolníčku;
  • Sv. omše počas týždňa nebudú;
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Agáta, Hoľková Danka, Kohútová  Andrea; PBZ