Liturgický program na 19. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
12.08.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Anna
Féria
13.08.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Jozef
Féria
14.08.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Alžbeta, Ján, Jozef
S platnosťou zo slávnosti
15.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Rastislav  

18.00 sv. omša
Za farnosť

NANEBOVZATIE  PANNY MÁRIE
slávnosť

Prikázaný sviatok

16.08.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Jozef
Za odpustenie hriechov
votívna sv. omša
17.08.
Sobota
18.00 sv. omša
+ Anna, Michal
S platnosťou na nedeľu
18.08.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach


10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

20. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Na budúci štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sv. omša bude ráno o 7.00 a večer o 18.00 h;
  • Prosím  manželov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 50.,60., 65. výročie sviatostného manželstva, aby sa do konca mesiaca prihlásili u mňa v sakristii;
  • Na budúcu sobotu bude vo Vysokej n. Uhom ďalšia v poradí pútnická sobota s programom od 15.00h až do večera;
  • Upratovanie kostola: Godová Erika, Znamenáčková Marianna, Jozefiaková Viera;PBZ