Liturgický program na 20. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
19.08.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Pavol, Pavol
Féria
20.08.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Peter
Sv. Bernarda,
opáta a učiteľa Cirkvi
spomienka
21.08.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. sr.Margita – 25r.
rehoľných sľubov
 

Sv. Pia X., pápeža
spomienka
22.08.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Anna
Panny Márie Kráľovnej
spomienka
23.08.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal, Miroslav
Za odpustenie hriechov
votívna sv. omša
24.08.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Jozef, Mária Kačurovi
Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok
25.08.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť
 10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

21. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Na budúci piatok po sv. omši o 19.30 v prípade dobrého počasia pozývam všetky deti do letného kina ( za kostolom );
  • ACM pozýva mladých na budúci týždeň 22.-24.8 na pešiu púť z Prešova do Levoče s úmyslom ďakovať za prázdniny a naladiť sa na správnu frekvenciu do ďalšieho šk. roka, prihlásiť sa môžete na www.premladez.sk; 
  • Prosím  manželov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 50.,60., 65. výročie sviatostného manželstva, aby sa do konca mesiaca prihlásili u mňa v sakristii;
  • Upratovanie kostola: Kohútová Mária, GondekováViera, Truchanová Mária; PBZ