Liturgický program na 21. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
26.08.
Pondelok

 Féria
27.08.
Utorok

 Sv. Moniky
spomienka
28.08.  
Streda
   Sv.  Augustína,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka
29.08.
Štvrtok   
08.00 sv. omša
+ František
Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
spomienka
30.08.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Janka

Féria
31.08.
Sobota
08.00 sv. omša
+ rod. Oľšavová
Panny Márie v sobotu
spomienka
01.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť
 10.30 sv. omša
+ Milan

22. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Ďakujem rodičom a deťom za piatkovú účasť na letnom kine;
  • Vo štvrtok je štátny sviatok preto sv. omša bude ráno o 8.00 hod;
  • Na budúcu nedeľu 1.9 si pripomenieme blahorečenie Anny Kolesárovej, vo Vysokej n / Uhom bude o 9.30 modlitba sv. ruženca, o 10.30 sv.omša, ktorú celebruje biskup Marek Forgáč, potom od 13.00 program bude pokračovať ďalej;
  • V sobotu 7. septembra 2019 o 10.00 bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv.omšou sa o 9.00 začne pobožnosť Fatimskej soboty s pomocným biskupom Mons.Marekom Forgáčom.
  • Prosím  manželov, ktorí si v tomto roku pripomínajú 50.,60., 65. výročie sviatostného manželstva, aby sa do konca mesiaca prihlásili u mňa v sakristii;
  • Milodary: bohuznáma sestra 50,- Eur, bohuznáma rodina 100,- Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Madarová Mária, Kmecová Anna, Šalátová Iveta;