Liturgický program na 22. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.09.
Pondelok
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša

+ Milan Gofa
 Féria
03.09.
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď
Zdr. Jozef

Sv. Gregora Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka
04.09.  
Streda
16.00 sv. spoveď
18.00 sv. omša
Zdr. Helena
O Duchu Svätom
votívna sv. omša 

Veni Sancte

05.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša + spoveď chorých
+ Mária, Jozef, Michal
Za povolania
na  kňazský stav

votívna sv. omša
06.09.
Piatok
17.00 Eucharistická adorácia
18.00 sv. omša
Za živých a + členov BBSJ
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša
1. piatok v mesiaci
07.09.
Sobota
07.00 sv. omša
Za členov RB
+ Mariánske večeradlo

Sv. Marka Križina,
Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,
kňazov a mučeníkov

spomienka
400 r. mučeníckej smrti

08.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť
 10.30 sv. omša
Zdr. Jozef a Anna – 40 r. manž. 

23. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť KBM o 15.00 h.  + výmena ruž. tajomstiev;
  • V pondelok po sv. omši budem písať úmysly sv. omší na mesiac september a október;
  • V stredu pozývam žiakov, študentov a učiteľov na sv. omšu za účasti mladých z príležitosti začiatku šk. roka;
  • V sobotu 7.9 o 10.00 h. bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach slávnostná sv. omša pri príležitosti 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, z tohto dôvodu sv. omša v sobotu bude o 7.00 h a po sv. omši bude nasledovať Mariánske večeradlo;
  • Na budúcu nedeľu vás o. Pavlíni pozývajú na odpustovú slávnosť pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove n. T., program je vonku na nástenke;
  • Upratovanie kostola: Dobranská Mária, Mazárová Anna, Madárová Marcela;