Liturgický program na 23. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.09.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Jozef
 Féria
10.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Jozef, Jozef, Jozef
Féria
11.09.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján Paulišin, 1. výr.
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša 
12.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Jozef Madár

Najsvätejšieho mena
Panny Márie

ľubovoľná spomienka

13.09.
Piatok
18.00 sv. omša
Božie požehnanie pre Petra
Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

14.09.
Sobota
18.00 sv. omša
+ Jozef Urban 

19.00 Akadémia
k  sv. Košickým mučeníkom 
„Ukázali nám cestu“

Povýšenie Svätého kríža
sviatok
15.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

24. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.  
  • Na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude sv. omša večer o 18.00 a po sv. omši bude mládežnícka akadémia z príležitosti 400. výr. mučeníckej smrti Košických mučeníkov, pozvánka je aj na nástenke a webovej stránke;
  • Dňa 5.10. bude v Obišovciach Fatimská sobota pred odpustovou slávnosťou Ružencovej Panny Márie, prihlásiť sa môžete u hl. horliteľky p. Bandurovej;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám obetovala 20 eur; 
  • Upratovanie kostola: Jakubová Eva, Iľková Anna, Mrázová Marcela;