Liturgický program na 24. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.09.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Ján s rodinou
 Sv. Kornélia, pápeža
a Cypriána, biskupa, mučeníkov
spomienka
17.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Michal, Alžbeta
Féria
18.09.  
Streda
18.00 sv. omša + Eucharistická adorácia
+ Peter
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša 
19.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Michal, Verona, Michal, Dušan

Féria

20.09.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Jozef
Poďakovanie za úrodu
votívna sv. omša
21.09.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Milan, + rod. Uličná
Sv. Matúša, 
apoštola a evanjelistu
sviatok
22.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Michal, Jakub

25. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.  
  • V stredu po sv. omši bude Eucharistická adorácia pred Národným pochodom za život;
  • Dňa 5.10 bude v Obišovciach Fatimská sobota pred odpustovou slávnosťou Ružencovej Panny Márie, prihlásiť sa stále môžete u hl. horliteľky p. Bandurovej;
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, obsahom je poďakovanie za úrodu, my tak urobíme v piatok pri sv. omši;
  • V nedeľu budeme mať zbierku pre rádio Lumen, PBZ
  • Dnes je 40. Výročie biskupskej vysviacky kardinála Jozefa Tomku, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov, pamätajme na neho vo svojich modlitbách
  • Milodary: novomanželia Nemcovi na chrám obetovali 100 eur, bohuznáma sestra 50eur, a bohuznáma rodina 50 eur; PBZ
  • Upratovanie kostola: Pavúková Mária, Vožňáková Beáta, Godová Ľubica; PBZ