Liturgický program na 25. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.09.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Anna, Jozef

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
spomienka

24.09.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Mária Šaffová
Féria
25.09.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján Tirpák, 1. výr.
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša 
26.09.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Anna
18.00 sv. omša v Stankovciach

Féria

27.09.
Piatok
07.00 sv. omša
Zdr. Marek a Mária – 20r. manž.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka

28.09.
Sobota
18.00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Zdr. Michal

Panny Márie v sobotu 
spomienka

29.09.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Zdr. Michal – 85r.

10.30 Odpustová sv. liturgia
v Stankovciach

26. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.  
  • Na budúci týždeň od piatku do nedele bude modlitbové trojdnie Modlitby matiek v gr. kat. chráme, program je na nástenke;
  • Na budúcu nedeľu vás o. Slavomír zo Stankoviec pozýva na odpustovú slávnosť na našej filiálke, ktorá bude o 10.30h., sv. omša u nás,  vo farskom kostole o 10.30 h. nebude!!!;
  • Ešte je 6 voľných miest na fatimskú sobotu v Obišovciach, dohlásiť sa stále môžete u hl. horliteľky p. Bandurovej; 
  • Pohreb zosnulého kňaza Jozefa Zorvana bude v utorok o 10.00 h v gr. kat chráme v Dlhom Klčove;
  • Dnes pokračuje priamy prenos Tv Lux z národného pochodu za život v Bratislave;
  • Milodary: bohuznáma rodina 200 eur; PBZ
  • Upratovanie kostola: Faťalová Anna, Kmecová Elena, Tyniková Anna;  PBZ