Liturgický program na 27. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
07.10.
Pondelok
18.00 sv. omša
Za dary DS pre Pavla

Ružencovej Panny Márie 
spomienka

08.10.
Utorok
07.00 sv. omša
Zdr. Alena – 50r.

Féria

09.10.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Milan – 60r.
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
10.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Poďakovanie Evy za Božie dobrodenia

Féria

11.10.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Pavel Šaffa
Za ohlasovanie evanjelia národom
votívna sv. omša
12.10.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Michal

 Panny Márie v sobotu 
votívna sv. omša

13.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša

28. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 15.00 h. s Eucharistickým požehnaním + výmena ruž. tajomstiev;
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na fatimskej sobote v Obišovciach;
  • Na budúcu sobotu stretnutie detí na fare o 14.00h;
  • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach si prosím u p. Tušanovej vyberte podielové knihy a kalendáre SSV, poplatok je 8,- Eur;
  • Milodary: novomanželia Gutovi na chrám obetovali 100,- Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola: Ďurková Anna, Belasová Mária, Hirková Beáta; PBZ