Liturgický program na 28. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
14.10.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Jozef, Jozef

Féria

15.10.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Mária Šaffová

Sv. Terézie od Ježiša,
panny a učiteľky Cirkvi
spomienka

16.10.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Ján Mišinec
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
17.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Pavel Šaffa

Sv. Ignáca Antiochijského,
biskupa a mučeníka
spomienka

18.10.
Piatok
18.00 sv. omša za účastí mládeže
+ Andrej, Anna
Sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

19.10.
Sobota
18:00 sv. omša
+ Pavol, Mária Valovčinovi

 Panny Márie v sobotu 
votívna sv. omša

20.10.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach

10.30 sv. omša

29. NEDEĽA
CEZ ROK „C“
MISIJNÁ NEDEĽA

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu pobožnosť o 14.00 h.;
  • p. arcibiskup ďakuje vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na výročnej slávnosti mučeníckej smrti Košických mučeníkov a rovnako aj na fatimskej sobote v Obišovciach;
  • Dnes po sv. omšiach si prosím nezabudnite u p. Tušanovej vybrať podielové knihy a kalendáre SSV;
  • Na budúcu sobotu stretnutie detí na fare o 14.00h;
  • Na budúcu misijnú nedeľu bude zbierka na misie;  
  • Milodary: dve bohuznáme rodiny na chrám obetovali po 100,- Eur, bohuznáma rod. 50 Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Kuhejdová Helena, Longová Dana, Urbanová Renáta; PBZ