Mimoriadny misijný mesiac

Svätý Otec František vyhlásil tohtoročný október za Mimoriadny misijný mesiac. Podnetom je storočnica encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.

Svätý Otec vydal posolstvo k misijnej nedeli, ktoré nazval Pokrstení a poslaní. „Je to hlavná myšlienka celého mesiaca. Krstom sme poslaní do tohoto sveta. Krst je veľký dar. Poklad, ktorý nám bol daný nielen pre to, aby sme ho chránili, ale aj dávali iným.“

 „Radosťou môžeme oslovovať iných pre Ježiša Krista a privádzať ich k viere. K tomuto sme poslaní krstom. Každý pokrstený má teda byť misionárom všade, kde sme“.  
Poslanie „Choďte do celého sveta znamená, že nie každý môže ísť do ďalekého sveta, ale tým svetom je pre nás naša rodina, práca, škola, obec, farnosť. Tam môžeme oslovovať iných radosťou pre Krista. To je základná myšlienka mimoriadneho misijného mesiaca“.

Od vydania spomínanej encykliky uplynulo sto rokov. V nej pápež Benedikta XV. zdôrazňuje, že pre misie sú potrební svätí ľudia. „Viera sa posilňuje, že je daná.“ Práve výročie bolo dôvodom za vyhlásenie mimoriadneho mesiaca. „Druhým dôvodom bol fakt, že Svätý Otec František vníma potrebu misie a to nielen v misijných krajinách, ale aj v krajinách, kde je kresťanstvo tradičné.

Cieľom Mimoriadneho misijného mesiaca

  • v prvom rade modlitba. „Prvý október je sviatok svätej Terezky Ježiškovej, ktorá nikdy nebola na misiách, ale modlila sa celý život a mnohým pomohla. Čiže v prvom rade je to modlitba, pretože nie každý môže podnikať aktivity.“
  • Druhým cieľom je premýšľanie o tom, čo je dôležité v mojom okolí.
  • Nasleduje aktivizácia v tom prostredí, kde som.
  • A štvrtou formou je pomoc misiám.

Mimoriadny misijný mesiac október otvorí pápež František v Ríme modlitbou vešpier.  
S týmto celosvetovým misijným podujatím sú vo Večnom meste spojené aj ďalšie dve významné slávenia:

1)  medzinárodná modlitba ruženca na sviatok Ružencovej Panny Márie

2) svätá omša vo Svetový deň misií, ktorý sa slávi tradične v predposlednú októbrovú nedeľu.

 

V nedeľu 20.10.2019 je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a  chudobou.
Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.


Slovensko sa modlí a podporuje Rwandu

Prešlo už 25 rokov od ničivej genocídy v Rwande. Aj keď príslovie „čas lieči všetky bolesti“ môže znieť s nádejou, veľa ľudí v tejto malej africkej krajine potrebuje duchovnú a aj praktickú pomoc.

V apríli 1994 v Rwande vypukla séria masových vrážd. Za 100 dní bolo umučených a zabitých takmer milión ľudí, čo predstavovalo 20% populácie. Bola to jedna z najhorších genocíd vo svete. Rozbitá bola nielen krajina, ale i vzťahy medzi ľuďmi a rodinami. Títo ľudia potrebujú nádej a liečivú silu lásky a Božej milosti, ktorú im ponúka Cirkev. Mnohí kňazi, rehoľné sestry a laickí misionári ponúkajú služby pomoci zameranej na odpustenie a milosrdenstvo. Je to krajina s územím ako polovica Slovenska, ale a s dvojnásobným počtom obyvateľov (11 miliónov). Je to krajina v srdci Afriky, krajina kopcov a červenej zeme plná pracovitých a pokojných ľudí.

Kresťania a kresťanky v tejto krajine žijú svoje poslanie radostne a sú príkladom viery prežívanej s radosťou. Žijú z presvedčenia,
že sú pokrstení a poslaní.