Liturgický program na 29. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
21.10.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Peter a Mária – 30r. manželstva

Féria

22.10.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Martin
Sv. Jána Pavla II., pápeža
ľubovoľná spomienka
23.10.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Mária, 77r.
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
24.10.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Eva s rod.

Féria

25.10.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Ľubomír
Féria
26.10.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Štefan Urban, 80r.

 Panny Márie v sobotu 
votívna sv. omša

27.10.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť


10.30 sv. omša
Zdr. Ján Vaľo s rod. 

30. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

 

Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. sa modlíme misijný sv. ruženec s našimi mužmi;
  • Dnes je zbierka na misie;
  • V sobotu o 14.00 stretnutie detí a fare;
  • Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas, ručičky hodín sa posúvajú o hodinu dozadu;
  • Milodary: z krstu Dávida Hovanca rodičia obetovali na chrám 50 Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Truchanová Veronika, Urbanová Veronika, Košárová Božena; PBZ