HALLOWEEN

Mnoho ľudí považuje účasť na Halloween party za nevinnú zábavu. Ale história a význam tohto
sviatku svedčia o opaku. Halloween je ezoterickým výročím (ezoterizmus je realizovanie moci na niekom inom okultným spôsobom), je to „najmagickejší deň roka, je novým rokom celého ezoterického sveta.“ A tiež: „je to najdôležitejší sviatok roka pre všetkých nasledovateľov Satana.“

Stará írska legenda rozpráva o Jackovi, ktorý jednej noci na všetkých svätých uzavrel zmluvu s diablom, aby ho nechal pri živote, že sa zriekne svojej duše v prospech hriechu. Keď zomrel, odmietli ho v raji aj v pekle. Preto porezal repu a do jej vnútra dal žeravý uhlík z miesta večného zatratenia a s týmto lampášom sa ako prízrak, vráti do sveta živých. Íri to priniesli do Ameriky, kde tekvice nahradili repu. Používajú sa v noci na Všetkých svätých, pretože sa predpokladá, že nepokojné duše mŕtvych, ktoré sa pokúšajú, tak ako Jack, vrátiť domov, sa budú držať ďaleko.

Deti sa dnes preobliekajú za duchov, ktorí nenachádzajú „pokoj“ ani v pekle ani v nebi a navštevujú rodiny s tekvicovým lampášom a dostávajú sladkosti výmenou za ich „náklonnosť“. Hovoria pri tom: „trick-or-treat“ čo znamená „sladkosť alebo žartík“, ale má to svoj pôvod v „prekliatie alebo obeta“.  

Legenda je založená na klamstve, že skazený človek môže byť prešibanejší ako diabol a brány pekla sa pred niekým uzavrú. Dej sa rozvíja podľa satanských praktík: žiadať od Satana vyplnenie požiadaviek, uzavrieť zmluvu s diablom, satanské poslanie zjaviť sa ľudom, ezoterický rítus. V tradícii, kostýmoch a v obchode je to zmiešanie rituálov a čarodejníckych praktík, ktoré ľudia robia, či si to uvedomujú, alebo nie. Dejiny nám ukazujú, že pod Halloweenom sa skrývali satanské rituály a obety. V našich dňoch satanisti praktizujú počas tejto noci ľudské obety.

 Halloween je ezoterimus!!!

Myslím si, že slová ktoré vyhlasujeme, gestá ktoré robíme, pohľady, ktoré „hádžeme“, nie sú neutrálne, ale znamenajú istú duchovnú realitu. Dajme pozor aké je pozadie a pôvod toho, čo hovoríme a konáme. Nepriľnime k ezoterickému svetu cez rituály, ktoré sú nám ponúkané. Ak máte deti, dávajte pozor na to, aby si neprivykli, alebo nenaučili sa na okultizmus. Isté veršovačky, ktoré sa musia deti naučiť, sú vzývanie ducha smrti.

Ak ste obchodníci a predavači majte odvahu povedať nie podporovaniu tovarov, ktoré pod rúškom karnevalu napĺňajú a utvárajú ezoterickú mentalitu. Mnohé produkty predávané ako spotrebný tovar sú amulety, alebo ich reprodukcia, používané pri čarodejníckych praktikách.

Kresťania, držme sa víťazstva, ktoré premohlo svet,
držme sa našej viery (pórov. 1 Jn 5,4).
Nezabudnime, že otrasné následky ezoterickej nákazy
nie sú okamžité,
ale prejavia sa s odstupom rokov
ako depresie, krízy, násilia.