Liturgický program na 31. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.11.
Pondelok
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých
Sv.  Karola Borromejského,
biskupa 
spomienka
05.11.
Utorok
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých
Féria
06.11.  
Streda
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých
O Sv. Jozefovi  
Votívna sv. omša
07.11.
Štvrtok   
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých

Za povolania
na kňazský stav

Votívna sv. omša

08.11.
Piatok
18.00 sv. omša
Za všetkých verných zosnulých

Za zosnulých príbuzných,
priateľov a dobrodincov 
Votívna sv. omša

09.11.
Sobota
18:00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
+ Pavol Šaffa
Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
sviatok
10.11.

Nedeľa

09.00 sv. omša v Stankovciach      


10.30 sv. omša
Za  farnosť 

32. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

 Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu o 15.00 h. Eucharistická pobožnosť a KBM + výmena ružencových tajomstiev;
  • Predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií môžete vyrovnať u p. kostolníčky v sákristii; 
  • Ďakujem mladým, ktorí vo štvrtok pripravili špeciálne stretko pre deti;
  • Dňa 18.11.2019 sa v Prešove bude konať Godzone tour 2019 – téma IDE O VIAC. Projekt zahŕňa večerný koncert, originálny hudobno-tanečný program,  jedinečné príbehy ľudí z celého Slovenska, interaktívnu divadelnú scénku, inovatívnu videoprodukciu a mnoho ďalšieho. V prípade záujmu sa
    prosím nahláste Patrikovi Kovkovi na tel. č. 0907 480 393
  • Milodary:  bohuznáma rodina obetovala 100,- Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Urbanová Mária, Kočišová Milada, Košarová Anna; PBZ