Liturgický program na 32. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.11.
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Peter
Sv. Martina z Tours, biskupa
spomienka
12.11.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Mária, Jozef

Sv.  Jozafáta,
biskupa a mučeníka 
spomienka

13.11.  
Streda
18.00 sv. omša
+ Mária
O Sv. Jozefovi  
Votívna sv. omša
14.11.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
Zdr. Helena

Féria

15.11.
Piatok
18.00 sv. omša za účastí mladých
+ Pavol Šaffa

Féria

16.11.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Zuzana

14:00 sobášny obrad
Paulišin – Opekarová

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
17.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
+ Mária, Jozef

33. NEDEĽA
CEZ ROK „C“

 Slávnosť

  • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. pobožnosť; 
  • V sobotu detské stretko na fare začne o 14.00 nácvikom detí na Mikulášsky program;
  • Na budúcu nedeľu bude vo všetkých kostoloch diecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou chceme podporiť výstavbu Pútnického domu bl. Anky v  Obišovciach;
  • Dňa 18.11.2019 sa v Prešove bude konať Godzone tour 2019 – téma IDE O VIAC.  V prípade záujmu sa prosím nahláste Patrikovi Kovkovi na tel. č. 0907 480 393
  • Dňa 29.11 – 30.11 putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Parchovanoch, program vonku na nástenke;
  • Milodary:  bohuznáma rodina obetovala  100,- Eur;  PBZ
  • Upratovanie kostola: Urbanová Monika, Bartková Mária, Koľveková Anna; PBZ