Liturgický program na 33. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.11.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Pavol, Ján

Féria

19.11.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Mária Matisková

Féria

20.11.  
Streda
18.00 sv. omša
Úmysel kňaza
Bl. Anky Kolesárovej,
panny a mučenice
ľubovoľná spomienka
21.11.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Jozef, Mária Popaďákovi

Obetovanie Panny Márie
spomienka

22.11.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Michal, Alžbeta

Sv. Cecílie,
panny a mučenice
Spomienka

23.11.
Sobota
15:00 sobášna sv. omša
Tkáč – Tomková

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
24.11.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. manželov Peter a Božena 40r. 

34. NEDEĽA
CEZ ROK „C“
KRISTA KRÁĽA

 Slávnosť

 • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. pobožnosť; 
 • Dnes je vo všetkých kostoloch diecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorou chceme podporiť výstavbu Pútnického domu bl. Anky v  Obišovciach;
 • Predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií môžete vyrovnať u p. kostolníčky v sakristii;
 • Prosíme všetkých o kantorské a kostolnícke za tento rok, urobiť tak môžete v sakristii po každej sv. omši;
 • Môžte si zakúpiť vianočné oblátky  za cenu  1,- €;
 • V pondelok, 18.11.2019 sa v Prešove bude konať Godzone tour 2019 – téma IDE O VIAC. 
  Stretko pri kostole o 15.30h. a odchod autobusu o 15.45h. Predpokladaný návrat cca o 23.00h.
 • V sobotu detské stretko na fare začne o 14.00 nácvikom detí na Mikulášsky program;
 • Dňa 29.11 – 30.11 putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Parchovanoch,  potom v sobotu v gr. kat chráme v Seč. Polianke, program vonku na nástenke
 • Upratovanie kostola: Furdáková Mária, Senková Mária, Hatalová Mária; PBZ