Liturgický program na 34. týždeň Cezročného obdobia „C“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
25.11.
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Gizela, Štefan, Mária

Féria

26.11.
Utorok
07.00 sv. omša
+ Mária, Pavol, Ján

Féria

27.11.  
Streda
18.00 sv. omša
Zdr. Helena s rod.
O sv. Jozefovi
votívna sv. omša
28.11.
Štvrtok   
07.00 sv. omša
+ Ján

Féria

29.11.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Ján, Helena

Féria

30.11.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Andrej Piškanin, kňaz
Sv. Ondreja, apoštola
sviatok
01.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

1. ADVENTNÁ NEDEĽA „A“

  • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. pobožnosť; 
  • Na zbierku sv. Alžbety minulú nedeľu ste obetovali 282,32 Eur, PBZ;
  • Predplatné časopisov Posol, Ruženec a Hlasy z misií môžete vyrovnať u p. kostolníčky v sakristii;
  • Prosíme všetkých o kantorské a kostolnícke za tento rok, urobiť tak môžete v sakristii po každej sv. omši;
  • V sobotu detské stretko na fare začne o 14.00 nácvikom detí na Mikulášsky program;
  • Dňa 29.11 – 30.11 putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul v Parchovanoch,  potom v sobotu v gr. kat chráme v Seč. Polianke, program vonku na nástenke 
  • Na budúcu nedeľu 1.12 sa vo všetkých chrámoch na Slovensku bude realizovať pravidelná jesenná zbierka venovaná potrebám charity;  
  • V nedeľu pri sv. omšiach bude požehnanie adventných vencov; 
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám obetovala 100 Eur, novomanželia Tkáčovi 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola: Ivanková Emília, Šaffová Veronika, Bilá Anna; PBZ