Liturgický program na 1. adventnú nedeľu „A“

7Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
02.12
Pondelok
16.00 sv. spoveď


18.00 sv. omša
+ Michal, Zuzana

Féria

03.12
Utorok
07.00 sv. omša + sv. spoveď
+ Pavol Šaffa
Sv. Františka Xaverského,
kňaza
spomienka
04.12.
Streda
16.00 sv. spoveď


18.00 sv. omša
+
Jaroslav, Mária, Ján

Féria
05.12.
Štvrtok
07.00 sv. omša + sv. spoveď chorých
+ Ján
Za povolania na kňazský stav
votívna sv. omša
06.12.
Piatok
17.00 Eucharistická pobožnosť


18.00 sv. omša za účastí detí
Za živý a + členov BBSJ

O Najsvätejšom  Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci
07.12.
Sobota
07.00 Mariánske večeradlo


08.00 sv. omša
Za ružencové bratstvo farnosti

Preblahoslavenej Panny Márie
votívna sv. omša

08.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť10.30 sv. omša
+ Anna, Michal, Mária, Michal

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
„A“
Biblická nedeľa

  • Dnes o 15.00 hod. pobožnosť Korunky BM
  • Dnes je vo všetkých chrámoch na Slovensku pravidelná jesenná zbierka venovaná potrebám charity;
  • Ďakujem všetkých, ktorí ste si boli uctiť relikvie sv. Vincenta de Paul;
  • V piatok pozývam na sv. omšu deti, príde k nám biskup Mikuláš;
  • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa liturgický prenáša na pondelok 9.12;
  • Na budúcu nedeľu 15.12 bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď, program spovedania bude vonku na nástenke;
  • Upratovanie kostola: Slezáková Mária, Tomečeková Oľga, Pasternáková Mária