Význam ADVENTU

Začíname nový cirkevný rok.
Jeho začiatok sa nezhoduje so začiatkom občianskeho roka.
„Nový rok“ teda oslavujeme my, kresťania, na 1. adventnú nedeľu.
Cirkevný rok sa odvíja od dvoch sviatkov:
Narodenia a Zmŕtvychvstania Pána Ježiša.

Dá sa to vyjadriť ako čas očakávania a príprav.

Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam:

  • prvá nabáda na bedlivosť,
  • druhá je v znamení pokánia
  • tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.
  • Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša. Adventné obdobie vrcholí vigíliou.

    Nakoľko advent sa vyznačuje dvojakým očakávaním (narodenie a druhý príchod), preto aj advent je rozdelený na dve časti, kde 17. december tvorí hranicu tohto rozdelenia. Prvá časť adventu do 17. decembra dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach. Toto delenie je veľmi dobre vidieť v liturgických textoch a modlitbách.

Čo by nemalo chýbať v správne prežívanom advente?
Advent výstižne charakterizuje adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré postupne zapaľujeme každú adventnú nedeľu. Väčšinou si len povzdychneme, ako rýchlo ubieha. Práve veniec sa môže stať pomôckou, aby tento čas ubiehal aj dobre. Správne je zapáliť jeho sviece denne, aspoň na päť minút, a zotrvať v tichu.
Advent, to je čas odvahy zastaviť sa a očakávať Boha, čas odvahy, kedy si uvedomíme svoju ľudskú krehkosť. Antony de Mello hovorí, že v každom človeku je určitá iskra nespokojnosti, ktorá v ňom volá po Bohu. To, čo ju môže rozsvietiť, je podľa de Mella „vánok ticha“. Keď v sebe objavíme a vytvoríme priestor ticha, postupne sa táto iskra rozhorí až do plameňa, ktorý nás celých premení. Druhým krokom môže byť, že toto ticho vyplníme modlitbou niektorého žalmu alebo čítaním Svätého písma. Čítanie však nemá potlačiť ticho, ale pokojne doň zaznievať. Slovo sa v tichu rodí a len v tichu ho možno dobre počuť. Ľudské slovo i Božie. Samozrejme jestvuje ešte veľa iných foriem dobre prežívaného adventu, napríklad viac pozornosti opusteným a núdznym, dobrá spoveď, účasť na ranných rorátnych svätých omšiach, duchovné čítanie a podobne.

Po krátkom advente príde ešte kratšie vianočné obdobie. Čo na tom, že si prajeme, aby boli Vianoce čo najdlhšie, keď to nie je v našej moci. Ani život sa nedá zastaviť. Je príliš krátky. Je potrebné chytiť ho do svojich rúk a správne žiť. Advent už začal…….