Liturgický program na 3. adventnú nedeľu „A“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
16.12
Pondelok
18.00 sv. omša
Zdr. Ján Vaľo
Féria
17.12
Utorok
07.00 sv. omša
+ Michal, Anna, Jozef

Féria

18.12.
Streda
18.00 sv. omša
+
Rudolf – 1. výročie
Féria
19.12.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Mária Matisková
Féria
20.12.
Piatok
18.00 sv. omša
Zdr. Jaroslav 20r.
Féria
21.12.
Sobota
08.00 sv. omša
Zdr. Anna Haburová

Féria

22.12.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť


10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

4. ADVENTNÁ NEDEĽA
„A“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť nebude;
  • V dnešnú nedeľu je v našej farnosti predvianočná sv. spoveď od 14.00 – 16.00, prosíme o dobrú prípravu, program spovedania je vonku na nástenke;
  • Od dnes sa pred sv. omšou modlíme Deviatnik k sv. Rodine; 
  • Ďakujem všetkým, ktorí ste prichádzali počas týždňa na rorátne sv. omše;
  • Milodary: dve bohuznáme rod. na chrám obetovali po 100€, dve bohuznáme sestry po 50€, všetkým darcom nech žehná Pán
  • Upratovanie kostola: Onušková Anna, Urbanová Magdaléna, Urbanová Ružena; PBZ