Liturgický program na 4. adventnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
23.12.
Pondelok
08.00 sv. omša
Zdr. Anna s rod.

 Féria 

24.12.
Utorok
08.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

24.00 sv. omša
Na úmysel kňaza
 Féria 
 

Štedrý deň

25.12.  
Streda
8.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša 

Na úmysel kňaza

 Narodenie Pána

slávnosť

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

26.12.
Štvrtok   
8.30 sv. omša
Zdr. Štefan, Štefan

10.30 sv. omša
za účastí mladých
Na úmysel kňaza

Sv. Štefana,
prvého mučeníka 
 
sviatok

27.12.
Piatok
18.00 sv. omša
+ Mária, Ondrej, Ján, Ondrej

Sv. Jána,
apoštola a evanjelistu 
sviatok

28.12.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. rod. Urbanová

Sv. Neviniatok, mučeníkov
sviatok

29.12.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

NEDEĽA SV. RODINY
Ježiša, Márie a Jozefa 
sviatok

  • V dnešnú nedeľu o 14.00 h. pobožnosť; 
  • V dnešnú nedeľu o 15.00 predvianočná sv. spoveď vo vranovskej bazilike;
  • Betlehemské svetlo si budete môcť vziať v pondelok ráno po sv. omši do 12tej hodiny.
  • V utorok na štedrý deň sa končí adventné obdobie a začína slávenie vianočných sviatkov;
  • Sv. omše počas vianočných sviatkov podľa liturgického rozpisu;
  • Na budúcu nedeľu Sv. Rodiny bude požehnanie manželov a obnova manželských sľubov; a zároveň v nedeľu Sv. Rodiny p. arcibiskup vyhlásil mimoriadnu zbierku na pomoc obetiam po výbuchu a požiari bytovky v Po;
  • Budúci týždeň ešte môžete prísť vyrovnať kostolnícke a kantorské;
  • Milodary: bohuznáma rod. na chrám 200€, dve bohuznáme rod. po 100€, dve bohuznáme rodiny po 50€, z krstu Kristíny Krucovčinovej rodičia obetovali 100€, všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola: Dorošová Anna, Tresová Viera, Zeleňáková Mária; PBZ