DOBRÁ NOVINA – koledovanie

Aj v tomto roku sme sa mladí spolu s deťmi z našej farnosti zapojili do jubilujúceho 25. ročníka Dobrej noviny s témou Buďme požehnaní(m). Ulicami dediny sme navštevovali rodiny prvý a druhý sviatok vianočný. Po úvodnom koledovaní nášmu duchovnému otcovi Kamilovi a prijatí požehnania sme začali prinášať zvesť o narodení Spasiteľa každej rodine, spolu aj s roznášaním betlehemského svetla. 

Byť koledníkom znamená prinášať obetu. Nezáleží na veku, ale na postoji srdca. Už od tých najmenších sa učíme byť spolupatriční a nápomocní pre deti, ktoré vyrastajú v úplne iných podmienkach ako my. Celá táto myšlienka je podporená aj veľmi vrúcnym a milým prijatím našich rodín, ktoré nás čakajú a prijímajú. ĎAKUJEME!

 

 

 

 

 

 

 

 

V 25. ročníku predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany, a tak spolu s miestnou vládou zohráva v oblasti kľúčovú úlohu. Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malé štatistické okienko Dobrej noviny 2019 v rímskokatolíckej farnosti Sečovská Polianka prináša nasledujúce údaje. V našej farnosti sa vykoledovala doteraz najvyššia suma 2.014,32€, zapojilo sa 29 koledníkov a navštívili sme 247 domácností.

            V závere by som sa chcela s Vami podeliť o myšlienky našich mladých, čo pre nich osobne znamená byť koledníkom a prečo sa rozhodli tento rok pre túto službu.

„Pre mňa je to služba a nie len pre tých, ktorým tie peniaze poputujú, ale hlavne služba Bohu pretože aj prostredníctvom koledovania môžem ohlasovať, že sa narodil Ježiš Kristus, ktorý nás spasil. Tento rok som sa rozhodol ísť preto, lebo ma to baví, napĺňa a taktiež preto lebo tým, čo mi Boh daroval, môžem pomôcť iným.“

,,Koledovanie pre mňa znamená ohlasovať správu narodenia, ktoré zmenilo dejiny ľudstva.“

„Byť koledníkom pre mňa znamená obetovať seba, svoj čas a byť ochotný pomôcť druhým. Aj tento rok sa počas koledovania potvrdilo, že dobré veci si vyžadujú svoje obety. Najviac sa tešili rodiny s malými deťmi a starí ľudia, ktorým sme spríjemnili obdobie Vianoc svojou prítomnosťou a zároveň sme pomohli deťom v núdzi. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodla koledovať aj tento rok. Potešiť ľudí našim spevom a zároveň pomôcť deťom, ktoré to potrebujú.“

 „Tak hlavne zúčastniť sa pomoci tým, ktorí to naozaj potrebujú a vykonať nejakú obetu. A keďže tento rok som mala viac času, tak som rada, že som pomohla aspoň 1 deň.“

„Je to taká pekná tradícia, neviem si predstaviť Vianoce bez koledovania. Najviac sa mi na tom páči to, ako nás srdečne vítajú ľudia, ktorých absolútne nepoznám a nikdy v živote som ich v našej farnosti ani nevidela.“

Ešte raz ĎAKUJEME za prijatie
a prajeme Vám požehnané dni roka 2020.

Nech sú plné radosti, lásky a citlivosti na pomoc ľuďom,
ktorí to okolo nás potrebujú!

Mladí z farnosti Sečovská Polianka