Liturgický program – 2. Nedeľa po Narodení Pána „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
06.01.
Pondelok
8.30 sv. omša
Za farnosť

10.30 sv. omša 
+ Ján

Zjavenie Pána
slávnosť

PRIKÁZANÝ  SVIATOK

07.01.
Utorok

 
Utorok po Zjavení Pána
 
08.01.
Streda
  Streda po Zjavení Pána
09.01.
Štvrtok   

Štvrtok po Zjavení Pána

10.01.
Piatok
18.00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Piatok po Zjavení Pána

11.01.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sobota po Zjavení Pána

12.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

3. Nedeľa po Narodení Pána  „A“

Krst Krista Pána
sviatok

  • Dnes Eucharistická pobožnosť po druhej sv.omši; zároveň popoludní o 14.00 h. výmena ružen. tajomstiev;
  • Rád by som posvätil vaše domy a byty aj v tomto roku, ale žiaľ zdravotný stav mi to nedovoľuje,
    ďakujem za porozumenie;
  • Minulú nedeľu Sv. Rodiny bola mimoriadna zbierka na pomoc obetiam po výbuchu a požiari bytovky v Prešove, obetovali ste 2.003,10 Eur;
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti, nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii, povzbudzujem najmä našich mladých;
  • 1. februára (v sobotu) Vás pozývame na Farský ples, prihlásiť sa môžete u Stana Kušníra ml., cena je 20,- Eur na osobu, plagát na nástenke;
  • Milodary: 2 bohuznáme rodiny 50 Eur, novomanželia Paulišinovi na chrám 50 Eur,  všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola: Valovčinová Anna, Paulišinová Božena, Frontová Jana; PBZ