Liturgický program na 3. Nedeľu po Narodení Pána „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
13.01.
Pondelok
   
14.01.
Utorok

 

 
15.01.
Streda
 
16.01.
Štvrtok   


17.01.
Piatok

 
18.01.
Sobota
18:00 sv. omša s platnosťou na nedeľu
Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka
19.01.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

2. nedeľa
v Cezročnom období „A“

slávnosť

  • Dnes pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Vianočné obdobie končí dnes sviatkom Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa odloží betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne;
  • V sobotu bude na fare stretko detí;
  • Na budúcu nedeľu 18.1. bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, ďakujem za váš milodar;
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v pondelok 20.1. po sv. omši;
  • Vo štvrtok 23.1. sme pozvaní do Parchovan na prednášku v rámci roka Božieho slova. Prednášať  bude Doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti, nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii, povzbudzujem najmä našich mladých;
  • 1. februára (v sobotu) Vás pozývame na Farský ples, prihlásiť sa môžete u Stana Kušníra ml., cena je 20,- Eur na osobu, plagát na nástenke;
  • Milodary: bohuznáma rodina 50€ a 100€,  všetkým darcom nech žehná Pán;
  • Upratovanie kostola: Baníková, Urbanová, Urbanová; PBZ