Liturgický program na 2. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
20.01.
Pondelok
18:00 sv. omša
+
Michal
Za jednotu kresťanov
Votívna sv. omša
21.01.
Utorok
07:00 sv. omša
+
Mária
Sv. Agnesy,
panny a mučenice

spomienka
22.01.
Streda
18:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
23.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+
Mária

Féria

24.01.
Piatok
18:00 sv. omša
+
Pavol

 Sv.  Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

25.01.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Eva Bandurová, 70r.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola
sviatok 
26.01.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

3. nedeľa
v Cezročnom období „A“

slávnosť

  • Dnes pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Od 18. – 25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, na tento úmysel sa budeme modliť v pondelok pri sv. omši;
  • Dnes je zbierka na Univerzitné pastoračné centrum, PBZ za váš milodar;
  • Vo štvrtok, 23. 1, po svätej omši, ktorá začne o 18:00 h., bude vo farskom kostole v Parchovanoch v rámci Roka Božieho slova úvodná prednáška na tému „ Jonáš a Božie slovo“. Prednášať bude odborný asistent doc. Róbert Lapko;
  • Spoločenstvo Modlitieb matiek vás pozýva na modlitbové Trojdnie od 24.- 26.1 v Gréckokatolíckom chráme;
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko deti na fare;
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši;
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti, nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii, povzbudzujem najmä našich mladých;
  • Upratovanie kostola: Popaďáková Mária, Pavlišinová Magdaléna, Bialobková Helena; PBZ