Liturgický program na 3. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
27.01.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Mária
Féria
28.01.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Pavol

Sv. Tomáša Akvinského,
kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

29.01.
Streda
18:00 sv. omša
Zdr. Štefan – 70r. 
O Sv. Jozefovi
votívna sv. omša
30.01.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ František

Féria

31.01.
Piatok
18:00 sv. omša mládežnícka
+  Mária

Sv. Jána Boska, kňaza
spomienka

01.02.
Sobota
17:00 Mariánske večeradlo
18:00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
Na úmysel kňaza

Panny Márie v sobotu
spomienka
02.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

4. nedeľa
v Cezročnom období „A“

OBETOVANIE PÁNA slávnosť

  • Dnes pobožnosť  o 14.00 h. 
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko deti na fare nebude;
  • Na sviatok Svätej rodiny sa uskutočnila v diecéze zbierka vo výške 427.488 Eur, „Štedrosť veriacich arcidiecézy bola skutočne veľká, a ja by som aj touto formou chcel úprimne poďakovať všetkým za ich dary a angažovanosť. Môžem povedať, že ešte pri žiadnej zbierke v košickej arcidiecéze  sme nedokázali vyzbierať takúto sumu. Som skutočne vďačný veriacim, že reagovali na náš apel a prejavili solidaritu“,  ďakuje a pozdravuje p. arcibiskup Bernard Bober;
  • V nedeľu je sviatok Obetovanie Pána pri sv. omšiach bude obrad požehnania hromničných sviec;
  • Zbierka na Univerzitné pastoračné centrum bola 352,70 Eur, PBZ 
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti, nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii;
  • Milodary: bohuznáma rodina na chrám 50 Eur;
  • Upratovanie kostola: Valovčínová Mária, Čižmárová Lucia, Dudášová Anna;  PBZ