Liturgický program na 4. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
03.02.
Pondelok
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
+ Štefan, Jozef
Féria
04.02.
Utorok
07:00 sv. omša
+ sv. spoveď

+ Florián

Féria

05.02.
Streda
16:00 sv. spoveď
18:00 sv. omša
+ Pavol

Sv. Agáty,
panny a mučenice
spomienka

06.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ sv. spoveď chorých
+ Harčárová, Karolová

Za povolania
na kňazský stav
votívna sv. omša

07.02.
Piatok
17:00 Eucharistická adorácia
18:00 sv. omša
Za živých a + členov BBSJ

O Najsvätejšom Srdci Ježišovom
votívna sv. omša

1. piatok v mesiaci

08.02.
Sobota
08:00 sv. omša
Zdr. Július

Panny Márie v sobotu
spomienka
09.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

5. nedeľa
v Cezročnom období „A“ 
slávnosť

  • Dnes Eucharistická pobožnosť a  KBM o 14.00 h. +  výmena ružencových tajomstiev;
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko deti na fare;
  • Kto by mal záujem byť lektorom v našej farnosti, nech sa kedykoľvek prihlási v sakristii;
  • Upratovanie kostola: Madárová Jana, Kohútová Beáta, Madárová Eva;  PBZ