Liturgický program na 5. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
10.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Mária, Michal
Sv. Školastiky, panny
spomienka
11.02.
Utorok
18:00 sv. omša
+ Milan

Preblahoslavenej
Panny Márie Lurdskej
spomienka
28. svetový deň chorých

12.02.
Streda
18:00 sv. omša
Za + z rod. Jozefa

O sv. Jozefovi 
votívna sv. omša

13.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Mária, Jozef Dombaj

Féria

14.02.
Piatok
18:00 sv. omša
+ Helena Korytková

Féria

15.02.
Sobota
18:00 sv. omša
s platnosťou na nedeľu
+ Andrej Piškanin, kňaz

Panny Márie v sobotu
spomienka
16.02.

Nedeľa

09.00 sv. omša
v Stankovciach
Za  farnosť

10.30 sv. omša
+ Tomáš

6. nedeľa
v Cezročnom období „A“ 
slávnosť

  • Dnes  pobožnosť  o 14.00 h.
  • V utorok pri sv. omši budem vysluhovať sviatosť pomazania chorých;
  • Na budúcu sobotu pútnická sobota v Pavlovciach n. Uhom so začiatkom o 15.00 hod.; 
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko deti na fare;
  • Ďakujem všetkým mladým za prípravu 3 .farského plesu našej farnosti a rovnako aj všetkým sponzorom a účastníkom plesu; 
  • Upratovanie kostola: Svepešová Anna, Hrunená Monika, Bialobková Mária;  PBZ