Liturgický program na 6. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
17.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
Za prenasledovaných kresťanov
Féria
18.02.
Utorok
07:00 sv. omša
Za + krstných rodičov

Féria

19.02.
Streda
18:00 sv. omša
+ Michal

O sv. Jozefovi 
votívna sv. omša

20.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ Michal, Zuzana

Féria

21.02.
Piatok
18:00 sv. omša
za účastí mladých
+ Mária, Ján

Féria

22.02.
Sobota
08:00 sv. omša
+  Pavol

Katedra sv. Petra, apoštola
sviatok
23.02.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
Zdr. Mária – 75r.

7. nedeľa
v Cezročnom období „A“ 
slávnosť

  • Dnes  pobožnosť  o 14.00 h.
  • Informácie o farskom výlete do Tatier nájdete na nástenke a webovej stránke; kto má záujem o tento výlet, nech sa prosím zapíše v priebehu týždňa do zoznamu, ktorý je v kostole vzadu za lavicami, ďakujem;
  • Na budúcu sobotu o 14.00 stretko deti na fare;
  • Milodary: bohuznáma sestra na chrám 50 Eur; PBZ
  • Upratovanie kostola:  Majzeľová Mária, Martinková Veronika, Pančušková Mária; PBZ