Liturgický program na 7. Nedeľu v Cezročnom období „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
24.02.
Pondelok
18:00 sv. omša
+ Jozef, Zuzana
Féria
25.02.
Utorok
07:00 sv. omša
+ Eucharistická zmierna poklona do 15.00 hod.

+ Alžbeta, Silvius

Féria

26.02.
Streda
07:00 sv. omša
Na úmysel kňaza
  


18:00 sv. omša
+ Anna, Ján

Popolcová streda

Pôst a zdržovanie sa
mäsitého pokrmu.

Je deň pokánia
v celej Cirkvi

27.02.
Štvrtok   
07:00 sv. omša
+ rod. Drabinová

Štvrtok po popolcovej strede

28.02.
Piatok
17:30 pobožnosť Krížovej cesty
18:00 sv. omša
+ Mária Kušnírová 1. výr.

Piatok po popolcovej strede

29.02.
Sobota
07:00  odchod autobusu
na výlet do Tatier
    

08.00 sv. nebude

Sobota po popolcovej strede

01.03.

Nedeľa

08.30 sv. omša
Za  farnosť

10.30 sv. omša
+ Michal, Anna, Jozef

1. pôstna nedeľa
v období „A“ 

Zbierka na charitu

 

  • Dnes  pobožnosť  o 14.00 h.
  • V utorok po sv. omši bude Eucharistická zmierna poklona až do 15.00 hod. kedy sa pomodlíme Korunku BM a prijmeme Eucharistické požehnanie;
  • Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, pri sv. omšiach bude obrad značenia popolom;
  • Počas pôstnej doby sa budeme v piatok a v nedeľu modliť pobožnosť Krížovej cesty, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky, rozpis nájdete na nástenke a webovej stránke farnosti;
  • Na budúcu nedeľu bude na celom Slovensku jarná zbierka na charitu;  
  • Prosím všetkých, ktorí sa nahlásili na výlet do Tatier, aby prišli na stretko v stredu po sv. omši, aby sme vyzbierali peniaze a povieme si bližšie informácie
  • Na budúcu sobotu  stretko deti na fare nebude;
  • Upratovanie kostola:  Kačmárová Mária, Pavliščáková Anna, Valovčínová Marianna; PBZ