Liturgický program na 2. pôstnu nedeľu „A“

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
09.03
Pondelok
18.00 sv. omša
+ Veronika Mazárová
Féria
10.03
Utorok
07.00 sv. omša
+ Andrej, Mária a ich deti

Féria

11.03.
Streda
18.00 sv. omša
+
  Martin
Féria 
12.03.
Štvrtok
07.00 sv. omša
+ Alžbeta, Michal
Féria
13.03.
Piatok
17.30 pobožnosť Krížovej cesty
18.00 sv. omša
Zdr. Helena – 40r.

Féria


14.03.
Sobota
08.00 sv. omša
+ Jaroslav, Karol

Féria

15.03.
Nedeľa
08.30 sv. omša
Za farnosť


10.30 sv. omša
Na úmysel kňaza

3. Pôstna nedeľa
„A“

  • Dnes o 14.00 pobožnosť Krížovej cesty;
  • Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia, počas pôstnej doby sa v piatok a v nedeľu modlime pobožnosť Krížovej cesty, pri ktorej môžeme získať úplné odpustky, rozpis je vonku na nástenke a webovej stránke farnosti;
  • V nedeľu bola jarná zbierka na charitu, obetovali ste 403.10 Eur, PBZ;
  • Na budúcu sobotu stretko detí na fare;
  • Dňa 13.3. si pripomenieme 7. výr. zvolenia sv. otca Františka, na konci sv. omše zaspievame pápežskú hymnu; 
  • Milodary:  bohuznáma rod. na chrám 50 Eur;  bohuznáma rod. 100 Eur, bohuznáma sestra 20 Eur; všetkým darcom nech žehná Pán
  • Upratovanie kostola: Nemčíková Mária, Jakubová Mária, Noseková Eva; PBZ