OZNAM

Milé sestry a bratia! 
 
Oznamujem Vám, že z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska
sa s platnosťou od 10.3.2020 až do 31.3.2020 rušia všetky verejné bohoslužby. 
 

Toto rozhodnutie platí aj pre našu farnosť, preto nebudeme sláviť sv. omše, nebudú pobožnosti krížových ciest ani stretká detí.        
Samozrejme, že úmysly sv. omší budú odslúžené pri súkromnej sv. omši, tak ako sú napísané, keďže mám záväzok ich odslúžiť.
O prípadných zmenách tohoto rozhodnutia vás budem informovať.
 
Prosím vás o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. S dôverou prosme Pána o jeho pomoc a ochranu.
                                                                  o. Kamil