Oznam o vysluhovaní sv. zmierenia a sv. prijímaní

Na základe dekrétu z Kongregácie pre Boží kult a sviatosti, už teraz môžeme potvrdiť, že obrady veľkonočného Trojdnia, budú bez účasti verejnosti. Bližšie informácie budeme aktualizovať. Viacerí sa však pýtate, ako v týchto dňoch vysluhovať sviatosti, ako spovedať a ako podávať sv. prijímanie.

Na základe novej inštrukcie o. arcibiskupa Bernarda Bobera dávame do pozornosti veriacim tieto oznamy:

  • podľa všeobecne známej mienky odborníkov, na základe príkazov a ich odporúčaní, ako aj terajšej pastoračnej situácie sa upresňuje, že vysluhovanie sv. zmierenia, tak ako ju poznáme z doterajšej praxe pred týmito sviatkami   NEBUDE! 

 

  • vysluhovanie sv. zmierenia a sv. prijímanie nech sa teraz obmedzí na nevyhnutné prípady, a to po dohode s kňazom    

 

  • v prípade nebezpečenstva smrti prosíme volať na faru č. t. 057/4497295 a kňaz, samozrejme, pôjde zaopatriť veriaceho tak, ako je to zvykom 

 

  • Otec František veľmi odporúča v tomto čase, keď je pre mnohých nemožné vyspovedať sa a prijať Eucharistiu, aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť s predsavzatím, že sa chceme čo najskôr, keď pominie nebezpečenstvo, vyspovedať a ísť na sv. prijímanie. V tej chvíli úprimnej dokonalej ľútosti, nám Boh odpúšťa všetky naše hriechy 

 

  • keď táto situácia pominie, bude veľa možností, ako spomínané sviatosti prijať s čo najväčšou úctou a láskou 

 

  • v tejto situácii nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov, ktorí aj napriek nebezpečenstvu tejto choroby zaopatrujú aj teraz chorých a umierajúcich v nemocniciach, či doma 

 

  • terajšie obmedzenia majú za cieľ jediné – nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu a chrániť zdravie a životy všetkých  

Drahí bratia a sestry,

vyprosujem vám všetkým veľa trpezlivosti, silu z modlitby a čítania Božieho Slova, útechu Božej Matky Panny Márie a pokoj srdca pri aktivovaní dokonalej ľútosti i duchovného svätého prijímania.

Živme v sebe silnú nádej, že tento čas skúšky sa raz skončí a my sa budeme môcť stretnúť pri slávení Eucharistie.

S požehnaním

Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita