„JA SOM VZKRIESENIE A ŽIVOT.“ (Jn 11, 25a)

 

Nech je Vašou trvalou silou Láska,
ktorá sa rodí skrze Kristov kríž.

Láska, ktorá dáva mŕtvym život,
väzňom slobodu, hluchým sluch, slepým zrak,
úsmev tým, ktorí plačú
a zmysel života všetkým, ktorí stratili nádej.

 

Hlboké prežívanie veľkonočného
tajomstva – smrti a zmŕtvychvstania
nášho Pána Ježiša Krista
a pravú veľkonočnú radosť Vám zo srdca praje
                                                                      
                                                                                     o. Kamil