Liturgický program na 4. veľkonočnú nedeľu „A“

 

Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
04.05.
Pondelok

 
05.05.
Utorok


06.05.
Streda
 

 

07.05.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria

08.05.
Piatok
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria

09.05.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria
10.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
PRE SENIOROV NAD 60r.
Za  farnosť


10.30 sv. omša pre veriacich do 60r.
Na úmysel kňaza

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  „A“ 
slávnosť

 • Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime.
  SVÄTÉ OMŠE do nedele budú tak, ako sú uvedené hore v tabuľke.

 

 • Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.
  Ak sa v nedeľu nezúčastnite svätej omše v kostole, využívajte možnosť byť prítomní na svätej omši cez média — TV Lux, rádio Lumen…

 

 • Pred svätou omšou: 
  Pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk (pripravené pri vchodoch do kostola)
   

  Nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne. Počas svätej omše je potrebné mať na tvári rúško. 

  Sedíme v každej druhej lavici – dodržujeme vzdialenosť (cca 2 m)

  Na laviciach nemajú byť žiadne predmety (modlitebné knižky, obrázky či ruženec…) 

 

 • Ak by sa naplnila kapacita kostola pri daných výnimočných podmienkach, veriaci sa môžu zhromaždiť aj vonku pred kostolom, pri dodržaní predpísaných odstupov.

 

 • Pri znaku pokoja si nepodávame ruky, pozdravíme sa iba úklonom hlavy…

 

 • Sväté prijímanie prijímame na ruku. (Ide o výnimočné povolenie počas epidémie) Prijímanie na ruku prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku dlaňou hore, na ktorú dostane Božie Telo a pravou rukou si ho hneď sami podáte do úst. Aj v rade na sväté prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. 

 

 • Sviatosť zmierenia: v nasledujúcich dňoch resp. týždňoch budem okrem nedele spovedať pol hodiny pred svätou omšou. Prosím o pochopenie a trpezlivosť, nemôžem vyspovedať všetkých naraz. 

 

 • Prípadné doplnenie informácií budem aktualizovať.
  Ďalšie oznamy sa dozviete pri svätých omšiach v nedeľu.