Liturgický program na 5. veľkonočnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
11.05.
Pondelok
Sanitárny deň
 
12.05.
Utorok
08:00 sv. omša
Zdr. rod. Pavla Popaďáka

Féria

13.05.
Streda
07:00 Mariánske večeradlo
08:00 sv. omša
Zdr. Monika Ondrejová

Panny Márie Fatimskej
ľub. spomienka

14.05.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
+ Michal Urban, 2. výr.
Sv. Mateja, apoštola
sviatok
15.05.
Piatok
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Féria

16.05.
Sobota
08:00 sv. omša
Na úmysel kňaza

Sv. Jána Nepomuckého,
kňaza  a mučeníka
spomienka
17.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
PRE SENIOROV NAD 60r.
Za  farnosť


10.30 sv. omša pre veriacich do 60r.
Na úmysel kňaza

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  „A“ 
slávnosť

 • Dnes je Deň matiek, pozdravujem vás mamky našej farnosti a to z príležitosti vášho sviatku.
 • Dnes o 14.00h. pobožnosť nebude a rovnako ani žiadne iné spoločné aktivity až do odvolania krízovej situácie na Slovensku, keďže je aj ďalej zákaz zhromažďovania; 
 • Milodary: novomanželia Madárovi na chrám 50 Eur;  bohuznáma rod. 120 Eur, bohuznáma sestra 50 Eur, bohuznámi manželia 100 Eur;
 • Keby ste chceli oferovať do zvončeka, tak pri vchodoch do kostola sú umiestnené pokladničky, PBZ
 • Upratovanie kostola: Burnátová Mária, Bobíková Monika, Panáková Mária;

 

 • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!
 • Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. 
 • Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.
  Ak sa v nedeľu nezúčastnite svätej omše v kostole, využívajte možnosť byť prítomní na svätej omši cez média — TV Lux, rádio Lumen…

 

 • Pred svätou omšou: 
  Pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk (pripravené pri vchodoch do kostola)

   
  Nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne.  

  Počas svätej omše je potrebné mať na tvári rúško. 
   

  Sedíme v každej druhej lavici – dodržujeme vzdialenosť (cca 2 m) 

  Na laviciach nemajú byť žiadne predmety (modlitebné knižky, obrázky či ruženec…) 

 

 • Ak by sa naplnila kapacita kostola pri daných výnimočných podmienkach, veriaci sa môžu zhromaždiť aj vonku pred kostolom, pri dodržaní predpísaných odstupov.

 

 • Pri znaku pokoja si nepodávame ruky, pozdravíme sa iba úklonom hlavy.

 

 • Sväté prijímanie prijímame na ruku. (Ide o výnimočné povolenie počas epidémie) Prijímanie na ruku prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku dlaňou hore, na ktorú dostane Božie Telo a pravou rukou si ho hneď sami podáte do úst. Aj v rade na sväté prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. 

 

 • Sviatosť zmierenia: v nasledujúcich dňoch resp. týždňoch budem okrem nedele spovedať pol hodiny pred svätou omšou. Prosím o pochopenie a trpezlivosť.

 

 • Prípadné doplnenie informácií budem aktualizovať.