Liturgický program na 6. veľkonočnú nedeľu „A“

 Liturgický program

Deň Čas a úmysel Prehľad
18.05.
Pondelok
Sanitárny deň
 
19.05.
Utorok
08:00 sv. omša
Poďakovanie manželov Matiskových za 30r. manželstva

Féria

20.05.
Streda
08:00 sv. omša
Zdr. a BP Martin, Peter, Miroslav

V čase sejby
votívna sv. omša

21.05.
Štvrtok   
08:00 sv. omša
Zdr. Mária Urbanová 40r.

 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

slávnosť

22.05.
Piatok
08:00 sv. omša
+ Bibiána

Féria

23.05.
Sobota
08:00 sv. omša
+ Bibiána

Féria
24.05.

Nedeľa

08.30 sv. omša
PRE SENIOROV NAD 60r.
Za  farnosť


10.30 sv. omša pre veriacich do 60r.
Na úmysel kňaza

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  „A“ 
slávnosť

 • Dnes o 14.00h. pobožnosť nebude a rovnako ani žiadne iné spoločné aktivity až do odvolania krízovej situácie na Slovensku, keďže je aj ďalej zákaz zhromažďovania; 
 • V pondelok si pripomíname 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II;
 • „Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou Covid-19 chceme byť opatrní, a preto sme sa rozhodli, že najväčšiu slovenskú púť v tomto roku neusporiadame. K takémuto rozhodnutiu nás viedla v prvom rade zodpovednosť za zdravie ľudí,“ píše biskup Sečka, chystá sa však priamy prenos z Mariánskej hory v Levoči;
 • Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti bude v sobotu 30.5 2020;
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia;
 • Na budúci týždeň sú prosebné dni. Obsahom sú prosby za úrodu;
 • Milodary: bohuznámi manželia 100€, bohuznáma rodina 50€; PBZ
 • Keby ste chceli oferovať do zvončeka, tak pri vchodoch do kostola sú umiestnené pokladničky, PBZ
 • Upratovanie kostola: Jakubová Mária, Vašková Anna, Nemčíková Mária; PBZ

 

 

 • Pripomínam, že aj naďalej platia prísne hygienické pravidlá hl. hygienika SR, ktoré sme povinní všetci dodržiavať!
 • Verejné bohoslužby sa počas trvania opatrení musia sláviť v obmedzenom režime. 
 • Účasť na bohoslužbách nie je povinná. Stále platí dišpenz od účasti na nedeľnej svätej omši.
  Ak sa v nedeľu nezúčastnite svätej omše v kostole, využívajte možnosť byť prítomní na svätej omši cez média — TV Lux, rádio Lumen…

 

 • Pred svätou omšou: 
  Pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk (pripravené pri vchodoch do kostola)

   
  Nepoužívame sväteničky na svätenú vodu, tie ostávajú prázdne.  

  Počas svätej omše je potrebné mať na tvári rúško. 
   Sedíme v každej druhej lavici – dodržujeme vzdialenosť (cca 2 m) Na laviciach nemajú byť žiadne predmety (modlitebné knižky, obrázky či ruženec…) 

 

 • Ak by sa naplnila kapacita kostola pri daných výnimočných podmienkach, veriaci sa môžu zhromaždiť aj vonku pred kostolom, pri dodržaní predpísaných odstupov.

 

 • Pri znaku pokoja si nepodávame ruky, pozdravíme sa iba úklonom hlavy.

 

 • Sväté prijímanie prijímame na ruku. (Ide o výnimočné povolenie počas epidémie) Prijímanie na ruku prebieha tak, že prijímajúci nastaví ľavú ruku dlaňou hore, na ktorú dostane Božie Telo a pravou rukou si ho hneď sami podáte do úst. Aj v rade na sväté prijímanie musíme dodržať predpísaný odstup. 

 

 • Sviatosť zmierenia: v nasledujúcich dňoch resp. týždňoch budem okrem nedele spovedať pol hodiny pred svätou omšou. Prosím o pochopenie a trpezlivosť.

 

 • Prípadné doplnenie informácií budem aktualizovať.